privalomasis balsavimas

privalomasis balsavimas
privalomasis balsavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Teisiškai įtvirtinta pilietinė rinkėjų pareiga dalyvauti ir pareikšti savo valią, t. y. balsuoti rinkimuose.Pilietinės pareigos dalyvauti ir balsuoti rinkimuose nevykdymas gali būti baudžiamas piniginėmis baudomis, administracinėmis nuobaudomis, viešaisiais darbais ar net (retai) trumpalaikiu įkalinimu. Privalomas rinkėjų dalyvavimas ir balsavimas rinkimuose dažniausiai grindžiamas tuo, kad valdžia turi atstovauti visos visuomenės, o ne tik rinkimuose dalyvaujančių piliečių interesams, taip pat tuo, kad privalomasis balsavimas leidžia įveikti nuolat augančią rinkėjų apatiją dėl šalies valdymo, jų pasyvumą rinkimuose. Pagrindiniai sistemos privalumai – didelis rinkėjų aktyvumas rinkimuose leidžia sumažinti rinkimų kampanijų sąnaudas ir partijas finansuojančių šaltinių įtaką rinkėjų valiai. Sistema kritikuojama, nes rinkėjai prievarta verčiami atlikti savo pilietinę pareigą, tai pažeidžia jų pilietines teises ir laisves, neigiamai veikia pilietinę valią ir apsisprendimą balsuojant. Kritikuojamas ir dėl to, kad nemotyvuotas rinkėjas gali balsuoti aklai (angl. donkey vote), t. y. rinkimų biuletenyje pažymėti pirmas pasitaikiusias pavardes. Tokia tvarka, siekiant įrodyti valdymo režimo demokratiškumą, dažnai įgyvendinama nedemokratinėse sistemose; dalyvavusių rinkėjų tokiais atvejais būna „99,9%“ (Vidurio Rytų Europos šalys iki 1990). Ši balsavimo sistema taikoma Argentinoje, Australijoje, Belgijoje, Graikijoje, Kipre ir kt. Taikoma ir Austrijoje, bet tik prezidento rinkimų metu; Libane balsavimas privalomas tik vyrams; Paragvajuje 75 m. amžiaus ar vyresni rinkėjai gali balsuoti arba nebalsuoti; Peru amžiaus riba siekia 70 m. Paprastai nedalyvavimas privalomajame balsavime nėra itin griežtai baudžiamas. Pvz., Australijoje rinkėjai už tai baudžiami nedidelėmis piniginėmis baudomis. Belgijoje rinkėjams, nuolat nebalsuojantiems rinkimuose, gali būti atimta balsavimo teisė. Peru ir Graikijoje už neatliekamą privalomą pilietinę pareigą gali būti nutrauktas kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Bolivijoje rinkimuose nebalsavusiems piliečiams iki 3 mėn. gali būti sustabdytas atlyginimo mokėjimas. atitikmenys: angl. compulsory voting ryšiai: susijęs terminasrinkimų sistema

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • compulsory voting — privalomasis balsavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Teisiškai įtvirtinta pilietinė rinkėjų pareiga dalyvauti ir pareikšti savo valią, t. y. balsuoti rinkimuose.Pilietinės pareigos dalyvauti ir balsuoti rinkimuose nevykdymas gali būti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • citizenship — pilietybė statusas T sritis Politika apibrėžtis Nuolatinis asmens ir kurios nors valstybės teisinis politinis ryšys, kurio pagrindu asmuo įgyja politines teises ir pareigas, paklūsta valstybės jurisdikcijai ir naudojasi valstybės gynyba. Įgijimo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • pilietybė — statusas T sritis Politika apibrėžtis Nuolatinis asmens ir kurios nors valstybės teisinis politinis ryšys, kurio pagrindu asmuo įgyja politines teises ir pareigas, paklūsta valstybės jurisdikcijai ir naudojasi valstybės gynyba. Įgijimo taisyklės… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”